Tidligere oppstart på neste møte

Publisert av Jon Ola Gisnås den 24.10.23.

Legg merke til at vi forsøker å starte møtet en halvtime tidligere.

Jeg ber alle embedsmenn møte senest 17:45.